Aktuelt

Gaza-møte med Ine Eriksen Søreide

Forrige uke hadde Wasila møte med Ine Eriksen Søreide (H), leder av utenrikskomiteen og tidligere utenriksminister. Wasila utfordret Søreide på høyresidens pro-israelske standpunkt i Midtøsten-konflikten,

LES MER

stortinGET

hva mener de forskjellige partiene?

Om oss

Wasila er en tankesmie som skal bidra til å styrke mangfoldet i Norge ved å promotere og fremme en samfunnsutvikling der også praktiserende norske muslimer finner sin plass.

Vi søker å bidra til det norske samfunnet ved å være forankret i tradisjonelle islamske verdier som nestekjærlighet, rettferdighet, menneskeverd, fred, frihet, likhet og barmhjertighet.

Inspirasjonen hentes fra den rike tolkningstradisjonen i islamsk historie, som alltid vektla en helhetlig islamsk kultur som var kontekstualisert i tid og sted. For Wasila er det derfor sentralt med et aktivt forhold til og forståelse for vestlig idéhistorie som har gitt røttene til det moderne Vesten.

Vi skal jobbe med å engasjere den politiske sfæren, media og samfunnet ellers. Tankesmien skal realisere sitt formål gjennom utredninger og analyser, publikasjoner, deltakelse i samfunnsdebatten, møter, seminarer og lignende.

Styret

Usman Rana Wasila

Mohammad Usman Rana

Styreleder

usman@wasila.no

Muniba Ahmed

Styremedlem

muniba@wasila.no

Pawan Maira Awais

Styremedlem

pawan@wasila.no

Våre mål

Skape plattformer for konstruktiv dialog om islam og muslimer i Norge gjennom å avholde seminarer, møter, debatter o.l.

Drive rådgivningsarbeid overfor muslimske organisasjoner om spørsmål som oppstår i skjæringspunktet mellom religion og politikk/samfunn

Støtte opp under kunnskapsbasert debatt og politiske beslutninger ved å tilgjengeliggjøre objektiv forskning og kunnskap om norske muslimer

Være premissleverandør for et tradisjonalistisk muslimsk verdisyn

Forsterke norske muslimers tilhørighet til Norge

Kontakt

Kom i kontakt med Wasila

For alle henvendelser ber vi deg fylle ut følgende kontaktskjema. Vi vil svare deg så fort som mulig.