Hva skjer med det norske «vi-et» i lys av krigen i Midtøsten?

Les Wasilas synspunkter på spørsmålet i denne reportasjen i Morgenbladet, som følger opp Karpe-Magdis utsagn om at «vi-et» er knust. Her kommer også blant annet Yama Wolasmal, Yousef Hadaoui og Wasim Zahid med viktige poeng.

 Narrativet om det moderne vesteuropeiske «vi-et» var fundert på en felles tro på den liberale og regelstyrte verdensorden, der folkeretten styrer og menneskerettigheter gjelder. Den fortellingen hadde visst ingen betydning. Det er som å oppleve at det flere tiår lange ekteskapet ditt var fundert på en løgn.»

Wasila snakker også om den norske høyresidens fravær i kritikken av Israel.

Bildet er hentet fra Morgenbladet (https://www.morgenbladet.no/aktuelt/2023/11/10/et-smuldrende-vi-krigen-i-gaza-utfordrer-fellesskap-i-norge/)