Gaza-møte med Ine Eriksen Søreide

Forrige uke hadde Wasila møte med Ine Eriksen Søreide (H), leder av utenrikskomiteen og tidligere utenriksminister. Wasila utfordret Søreide på høyresidens pro-israelske standpunkt i Midtøsten-konflikten, og løftet særlig frem følgende punkter:

Humanitære konsekvenser

 1. Kontekst
  1. 7000+ mennesker er drept, herunder ~4000 barn
  2. Bombing av sivile mål som sykehus og kirker
  3. Blokkert tilførsel av humanitær hjelp, vann, mat og elektrisitet
  4. 74 år lang okkupasjonshistorie og de facto folkerettslig blokade av Gaza i 17 år
 2. Krav
  1. Norge/Høyre må ta tydelig avstand fra og fordømme Israel sine handlinger
  2. Norge må kreve en umiddelbar stans i bombingen av Gaza, og kreve opphør av blokaden
  3. Norge må jobbe politisk og diplomatisk for en rettferdig og langvarig løsning på Palestina-Israel konflikten

Politiske konsekvenser 

 1. Kontekst
  1. Palestina-saken betyr naturligvis mye for muslimer: Demonstrasjoner over hele verden, sak som forener muslimer på tvers av alle andre uenigheter, Midtøsten-landenes normalisering med Israel satt på vent, osv.
  2. Norske muslimer veier sin stemme mye pga Palestina-saken – ethvert politisk parti som ikke er prinsipielle, konsekvente og tar tydelig standpunkt vil tape mange muslimske stemmer.
 2. Krav: samme som forrige punkt

Samfunnsmessige konsekvenser 

 1. Kontekst
  1. Norske muslimer opplever en dobbeltmoral fra politikere og media, ref. feks Israel, Ukraina og Qatar sammenlignet med Gaza. Er deres liv mindre verdt? Fører til økt polarisering i storsamfunnet.
 2. Krav: samme som forrige punkter

Søreide lyttet til det Wasila hadde å si, og var tydelig på at Israel har brutt folkeretten. Wasila er likevel skuffet over Høyres manglende oppfølging av kravet om fordømmelse av Israels massedrap av sivile og kravet om umiddelbar stans i bombingen.