stortinGET

hva mener de forskjellige partiene?

Aktuelt

Handlingsplanen mot muslimhat uthules

Regjeringens handlingsplan mot muslimhat, som ble lansert tidligere i høst, var en viktig milepæl. Imidlertid uthules den av statsstøtten til den antimuslimske bloggen Human Righs

LES MER

Om oss

Wasila er en tankesmie som skal bidra til å styrke mangfoldet i Norge ved å promotere og fremme en samfunnsutvikling der også praktiserende norske muslimer finner sin plass.

Vi søker å bidra til det norske samfunnet ved å være forankret i tradisjonelle islamske verdier som nestekjærlighet, rettferdighet, menneskeverd, fred, frihet, likhet og barmhjertighet.

Les mer

Inspirasjonen hentes fra den rike tolkningstradisjonen i islamsk historie, som alltid vektla en helhetlig islamsk kultur som var kontekstualisert i tid og sted. For Wasila er det derfor sentralt med et aktivt forhold til og forståelse for vestlig idéhistorie som har gitt røttene til det moderne Vesten.

Vi skal jobbe med å engasjere den politiske sfæren, media og samfunnet ellers. Tankesmien skal realisere sitt formål gjennom utredninger og analyser, publikasjoner, deltakelse i samfunnsdebatten, møter, seminarer og lignende.

Styret

Usman Rana Wasila

Mohammad Usman Rana

Styreleder

usman@wasila.no

Fatima Hazzam Almanea

Styremedlem

fatima@wasila.no

Muniba Ahmed

Styremedlem

muniba@wasila.no

Våre mål

Skape plattformer for konstruktiv dialog om islam og muslimer i Norge gjennom å avholde seminarer, møter, debatter o.l.

Være premissleverandør for et tradisjonalistisk muslimsk verdisyn

Støtte opp under kunnskapsbasert debatt og politiske beslutninger ved å tilgjengeliggjøre objektiv forskning og kunnskap om norske muslimer

Drive rådgivningsarbeid overfor muslimske organisasjoner om spørsmål som oppstår i skjæringspunktet mellom religion og politikk/samfunn

Forsterke norske muslimers tilhørighet til Norge

Kontakt

Kom i kontakt med Wasila

For alle henvendelser ber vi deg fylle ut følgende kontaktskjema. Vi vil svare deg så fort som mulig.